Irklararası buluşmaları hakkında makaleler

Beyaz Avrupalı yerleşimciler ilk olarak Afrikalıları kıtaya götürmek için Afrikalıları kıtaya getirdikleri için Afrika kökenli Amerikan köleliği başladı. İç Savaştan sonra, köleliğin ırkçı mirası, direniş hareketlerine dayanarak devam etti. Afrikalı-Amerikalı deneyimiyle ilgili önemli tarihleri ve gerçekleri öğrenin. Irklararası evlilikteki artışın birçok nedeni var. Birbirlerine yakın yaşayan farklı etnik kökenlerden, kültürlerden ve benzer kökenden gelen insanların buluşmaları ve evlenmeleri daha muhtemeldir. Olasılık, kentsel alanlarda, kırsal alanlara göre artmaktadır.

Siyah Tarihin Kilometre Taşları - Tarihçe